buitenlandse activiteiten - ICAM b.v.

Ga naar de inhoud

buitenlandse activiteiten

In 2006 vroegen grondeigenaren wat de mogelijkheden waren voor hun bezitting in Costa Rica
In 2009 waren de plannen financieel en planologisch zover uitontwikkeld dat de bouwbestemming kon worden aangevraagd.
Een bouwbestemming die eind 2010 door de overheid van Coste Rica werd verleend.
Na 2008 werd duuidelijk dat de mogelijkheden tot financiering nooit meer zoals voorheen zouden zijn.
Een ware, globale kruistocht, op zoek naar investeerders, was het gevolg.
De shock-proof businessplannen voor het hotel en het totale plan uitgewerkt leidden uiteindelijk in 2013 tot concrete financieringsconcepten die een aanvang der werkzaamheden begin 2014 mogelijk maken.
Een degelijk opgezet en gefinancierd project "Guanacaste Nature Valleys" waarin ICAM participeert.
Terug naar de inhoud