vastgoedontwikkeling - LEVEN Vastgoed

Ga naar de inhoud

vastgoedontwikkeling

Fijn om te merken, dat u meer wilt weten.
Ons initiatief is ontstaan vanuit boosheid over het feit, dat, met alle wijzigingen en ontwikkelingen in de zorgmarkt, sommige kwetsbare doelgroepen tussen de wal en het schip dreigen te vallen.

Hoe?
  • Heeft u behoefte aan nieuwbouw, maar kan uw corporatie niet leveren? Wij gaan met u en uw medewerkers aan de slag om via een functioneel programma van eisen te komen tot een voorlopig ontwerp, tot een businesscase, tot een definitief ontwerp en realisatie. Alsof u een “eigen” gebouw krijgt, dat u echter ook kunt huren omdat wij met diverse investeerders in zogvastgoed samenwerken.
  • Wilt u uw bestaande gebouwen afstoten en zich gaan concentreren op de zorg? Ook daarbij kunnen wij optreden als uw partner. Samen met de investeerder regelen wij dat zij uw pand, of panden, overnemen en aan u terug huren. Dit natuurlijk op basis van een gezonde businesscase.
  • Nee, op onze website vindt u geen blauwdrukken. Daar geloven we niet in. Wij gaan met u een maatwerk oplossing uitwerken en uw visie op zorg voor uw bewoners staat daarbij centraal.

Is LEVEN Vastgoed duur?
Nee, wij werken vanuit de overtuiging, dat je alleen dingen moet doen die zichzelf terugverdienen. We hoeven ook geen afspraken te maken voor het totale traject.
Voor ons is het vanzelfsprekend, dat wij onszelf per fase moeten bewijzen en zo krijgt u telkens de gelegenheid om te beslissen of u met ons verder wilt.

Bij de realisatie hanteren wij graag een werkwijze, die de hoofdaannemer uitsluit.
We stellen dan een uitvoerig "projectboek" op, waarin alles uitvoerig is beschreven en komen met u en op basis van dat projectboek een vast investeringsbudget overeen, dat ruim 5% lager is dan met een traditionele aanbesteding kan worden bereikt.
Niet onbelangrijk is dat deze werkwijze zeker 3 maanden voorbereidingstijd uitspaart.

Innovatieve verwarmings- en koelingsinstallaties garanderen tenslotte een optimaal binnenklimaat, terwijl altijd wordt bekeken of, en zo ja hoe, een eigen energie-opwekking de exploitatiekosten nog verder kan reduceren.
Terug naar de inhoud