vastgoedbeheer - LEVEN Vastgoed

Ga naar de inhoud

vastgoedbeheer

Uw partner mogen zijn is voor ons cruciaal.
Waarom?
Uw bewoner zoekt naar kwaliteit van leven, waar uw zorg een onlosmakelijke factor in is.
Het wonen, eten en drinken, de sociale bezigheden, et cetera zijn daarin echter net zo belangrijk.
U kunt nog zulke goede zorg leveren, indien de woonomgeving niet goed is ingevuld, dan is de kwaliteit van leven onder de maat.
En andersom geldt dat natuurlijk ook. We hebben elkaar dus hard nodig en dat vinden wij juist prettig.
 

Het beheer begint bij het beheren van alle eigenaarsverantwoordelijkheden en kan doorlopen tot en met de verblijfsservices als eten en drinken, schoonmaak, bewonersactiviteiten en het organiseren van het locatiemanagement.
Indien u zover wilt gaan is het logisch, dat wij dit samen met u planmatig uitwerken.
Een plan dat de basis is voor de onderlinge afspraken.
Terug naar de inhoud